Νέα της βιομηχανίας

Εισαγωγή μάσκας KN90

2020-04-08


Εισαγωγή μάσκας KN90


Οι μάσκες KN90 είναι το πρότυπο για τον αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό GB2626-2006 που κυκλοφόρησε από το Εθνικό Γραφείο Εποπτείας Ποιότητας, Επιθεώρησης και Καραντίνας και την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Τυποποίησης. Οι μονάδες που παράγουν μάσκες σκόνης πρέπει να λάβουν άδεια παραγωγής και λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο. Οι τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής όλων των μασκών σκόνης πρέπει να συμμορφώνονται με το αντίστοιχο πρότυπο. Αυτό το πρότυπο καθορίζει την παραγωγή και τις τεχνικές προδιαγραφές του αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού και έχει αυστηρές απαιτήσεις για το υλικό, τη δομή, την εμφάνιση, την απόδοση, την αποτελεσματικότητα διήθησης (ρυθμός αποκλεισμού σκόνης), την αντίσταση στην αναπνοή, τις μεθόδους ανίχνευσης, την αναγνώριση του προϊόντος, τη συσκευασία κ.λπ. σκόνης μάσκες. Το υλικό της μάσκας σκόνης δεν πρέπει να είναι ερεθιστικό και μη αλλεργιογόνο στο δέρμα και το υλικό φίλτρου δεν είναι επιβλαβές για το ανθρώπινο σώμα. Η δομή της μάσκας σκόνης πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση. Η απόδοση φιλτραρίσματος (ρυθμός αποκλεισμού σκόνης) της μάσκας σκόνης, η διάμετρος των σωματιδίων είναι μικρότερη από 5 μικρά. Ο ρυθμός σκόνης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 90% και ο ρυθμός αντοχής στη σκόνη διαμέτρων σωματιδίων μικρότερος από 2 μικρά πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 70%.


Ταξινόμηση μάσκας


Κατατάσσεται ανά απόδοση


Οι μάσκες σκόνης ταξινομούνται σε KN και KP ανάλογα με την απόδοσή τους. Το KN είναι κατάλληλο μόνο για φιλτράρισμα μη λιπαρών σωματιδίων και το KP είναι κατάλληλο για φιλτράρισμα λιπαρών σωματιδίων.

Ταξινόμηση κατά επίπεδο προστασίας


Σειρά KN:


KN100: Η απόδοση διήθησης για μη λιπαρά σωματίδια άνω των 0,075 μικρών είναι μεγαλύτερη από 99,97%
KN95: Για μη λιπαρά σωματίδια πάνω από 0,075 μικρά, η απόδοση διήθησης είναι μεγαλύτερη από 95%

KN90: Η απόδοση διήθησης για μη λιπαρά σωματίδια άνω των 0,075 μικρών είναι μεγαλύτερη από 90%


Σειρά KP:


KP100: Για λιπαρά σωματίδια άνω των 0,185 μικρά, η απόδοση διήθησης είναι μεγαλύτερη από 99,97%
KP95: Για λιπαρά σωματίδια άνω των 0,185 μικρά, η απόδοση διήθησης είναι μεγαλύτερη από 95%

KP90: Για λιπαρά σωματίδια άνω των 0,185 μικρά, η απόδοση διήθησης είναι μεγαλύτερη από 90%


Φιλτράρετε τις απαιτήσεις υλικού


1. Τα υλικά που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το πρόσωπο πρέπει να είναι ακίνδυνα για το δέρμα.
2. Το υλικό φίλτρου πρέπει να είναι ακίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα.

3. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να μην καταστρέφονται ή να παραμορφώνονται κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας ζωής.


Απαιτήσεις σχεδιασμού


1. Δεν πρέπει να είναι εύκολο να προκληθεί δομική βλάβη, και ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η εγκατάσταση των εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο για τους χρήστες.
2. Ο σχεδιασμός του κεφαλιού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος για εύκολη φθορά και αφαίρεση. Η μάσκα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη στο πρόσωπο και δεν πρέπει να υπάρχει εμφανής συμπίεση ή ευαισθησία όταν φοριέται. Ο αντικαταστάσιμος σχεδιασμός κεφαλής μάσκας και κεφαλής ολόκληρου προσώπου πρέπει να αντικατασταθεί.
3. Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.
4. Όταν φοράτε, οι φακοί της μάσκας πλήρους προσώπου δεν πρέπει να προκαλούν ομίχλη και άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την όραση.

5. Ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί αντικαταστάσιμα στοιχεία φίλτρου, βαλβίδες εκπνοής, βαλβίδες εισπνοής και κεφαλές κεφαλής πρέπει να είναι σχεδιασμένος για εύκολη αντικατάσταση και να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη στεγανότητα της μάσκας και του προσώπου ανά πάσα στιγμή και εύκολα.


Εφαρμόσιμο περιβάλλον


Κυρίως εφαρμόσιμο σε βιομηχανίες με λιπαρούς και μη λιπαρούς ρύπους όπως σκόνη, καπνός, ομίχλη και άλλα σωματίδια άνω των 0,185 μικρών που παράγονται από μη σιδηρούχα μέταλλα, μεταλλουργία, χάλυβα, οπτάνθρακα, αέριο, οργανικά χημικά, επεξεργασία τροφίμων, κατασκευή, διακόσμηση, πετροχημικά και άσφαλτος.Προηγούμενος:

Εισαγωγή της μάσκας N95

Επόμενο:

Μάσκα KN95